Vol291女神心妍小公主私房黑色缕空情趣内衣秀豪乳翘臀诱惑27P心妍小公主尤蜜荟

Vol291女神心妍小公主私房黑色缕空情趣内衣秀豪乳翘臀诱惑27P心妍小公主尤蜜荟

又法∶桑螵蛸十四枚,末,以酒服之,若无者,随多少必得。不瘥者,冷水浸阴又佳。

乙酉年生,寿九十五,食麦。 早嫁早经产虽无病者,亦夭也。

魃之为疾,喜生微下,寒热有去来,毫毛发KTKT不悦,是其证也。《随时方》∶取桑树孔中水洗之,立瘥。

 使产生之场几得无咎也。  又服乳讫,单服菟丝子三斤,大益人。

<篇名>治小儿浸淫疮第百三十七内容:《病源论》云∶小儿五脏有热,外为风湿所折,发疮。此四时发动,变易无常。

其久服者,除病延命,令人聪明、轻身、益气,除寒去热;百日服之,百病悉除,目可独见,耳可独闻;三年以上,乘浮云,驾飞龙。 内容:《服石论》云∶中书侍郎薛曜云∶凡寒食诸法,服之须明节度,明节度则愈疾,失节度则生病,愚者不可强,强必失身;智者详而服之,审而理之,晓然若秋月而入碧潭,豁然若凡服五石散及钟乳诸石丹药等,既若失节度,触动多端,发状虽殊,将摄相似,比来人遇其证,专执而疗之,或取定古法,则与本性有违;或取决庸医,则昧于时候,皆为自忤。

Leave a Reply