aika无码作品番号大全

aika无码作品番号大全

病在上食后服,病在下空心服。 或痞不已,则后亦实热烦满,或谵妄,脉沉,无他证者,宜大黄黄连泻心汤。

甲己合为“土运”甲刚木,克己柔土,为夫妇成土运。一、年少血壮之人,衰老血败之士,如有溅血,无药可止,血尽人亡。

趺阳脉迟而缓者,胃气如经也。足太阳为诸阳主气,其经夹脊膂,贯五脏六腑之,上入脑,故始则太阳受病也。

殊不知下之太早,则表热乘虚而入里,遂成结胸、虚痞、懊、发黄之证,轻者必危,危者必死,但宜平和之药,宣散其表,和解其里,病势或有汗而愈,或无汗气和而愈。其饮食五味禽鱼虫菜果实之属,性偏有嗜者;或金石草木药素尝有饵者;人五脏有大小、高下、坚脆、端正偏倾,六腑亦有大小、长短、浓薄、缓急,令人终身长有一病者。

故攻痞下开者,后当陷胸汤寒药下其热也。或伤寒热极将死,阴气衰残则不宜下,下之则阴气暴绝,阳气后竭而死矣。

况朱奉议自言阴毒脉疾至七至八至以上,疾不可数者,阴毒已深也。或下后二、三日,或未经下,腹满烦渴,脉沉实而有下证者,三一承气汤下之。

Leave a Reply